Dit is registratie nummer 2.
Opgenomen ter gelegenheid van Dodenherdenking 2020
Locatie: Pieterskerk, Leiden

Spel: Erik van Bruggen

Het beste in beeld

Neem contact op